Jaarverslag

Jaarlijks evalueren wij het onderwijs dat wij geven.

Hier kunt u het Jaarverslag 2017-2018 bekijken.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep