Aanmelden

Aanmeldprocedure

U kunt uw zoon of uw dochter officieel vanaf drie jaar schriftelijk aanmelden bij ons op school. We streven ernaar u binnen 6 weken na ontvangst van deze aanmelding te laten weten of onze school uw kind kan toelaten; in enkele gevallen duurt de berichtgeving maximaal 4 weken langer.

Als er meer kinderen zijn aangemeld dan wij als school plek hebben, dan treedt de toelatingsprocedure in werking.  Wij geven voorrang aan kinderen die al een broertje of zusje op school hebben of een ouder of verzorger die voor de Veluwse Onderwijsgroep werkt.

(Wij zijn onze toelatingsprocedure verder aan het ontwikkelen en zodra deze definitief is vastgesteld publiceren wij deze op onze schoolwebsite, evenals onze beschikbare capaciteit)

Als uw kind jonger dan drie jaar is, kunt u uw kind nog niet aanmelden. Mocht u interesse hebben in onze school dan kunt u dat kenbaar maken met een vooraanmelding. Het aantal vooraanmeldingen geeft de school inzicht in hoeveel ouders geïnteresseerd zijn om hun kind ons onderwijs te laten volgen. U kunt wettelijk geen rechten ontlenen aan een vooraanmelding. Vanaf drie jaar kunt u uw kind officieel aanmelden.

Inschrijvingen

Gezien de grote belangstelling kunnen wij nog maar een beperkt aantal kinderen inschrijven.

Samengevat ziet het erop dit moment als volgt uit:

  • Kinderen met het geboortejaar 2017 (voor groep 1), 2018, 2019 en 2020 kunnen nog bij ons op school terecht.
  • In onze huidige groepen 4, 5, 7 en 8  hebben we nog plek.

Er is altijd de mogelijkheid om voor een bepaalde groep op de wachtlijst geplaatst te worden. Heeft u vragen, wij zijn altijd bereid deze te beantwoorden.
Voor de groepen die vol zitten, hanteren wij een aannamebeleid.

Contact

U kunt de locatiedirecteur telefonisch bereiken via (055) 360 49 44 of mailen: directie@zevensprong.nu

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep