Bestuur

De Zevensprong maakt deel uit van de Veluwse Onderwijsgroep. Dit samenwerkingsverband wordt gevormd door vier stichtingen: christelijk voortgezet onderwijs (CVO) met drie scholen, de brede katholieke scholengemeenschap Veluws College met vier vestigingen, Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs (AVOO) en katholiek primair onderwijs met 16 scholen.

De scholen delen een gemeenschappelijk servicebureau en hebben hetzelfde college van bestuur. De verschillende stichtingen blijven gehandhaafd en alle scholen en vestigingen, die ondergebracht zijn in de vier bestaande stichtingen, zijn zelfstandig/autonoom en werken samen daar waar dat voor alle betrokkenen voordeel oplevert.

Stichtingsdirecteur primair onderwijs
Dhr. G. Visser
E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel.: (055) 577 97 51

Algemeen directeur primair onderwijs
mevr. J. Versluijs-Barendrecht
E-mail: j.versluijs@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 51

Voorzitter CvB
Dhr. drs. W.D. Hoetmer
E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl
Tel: (055) 577 97 99

Veluwse Onderwijsgroep
Kanaal Noord
7323 AM Apeldoorn
www.veluwseonderwijsgroep.nl

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep