Missie & visie

De Zevensprong is een katholieke basisschool in de Apeldoornse wijk Zevenhuizen, vlakbij de wijk Zuidbroek. Wij willen uw kind in een inspirerende omgeving uitdagen om het beste uit zichzelf te halen.

Ieder kind doet ertoe, ieder kind wil leren en we streven ernaar het beste uit ieder kind te halen. Om dat te bereiken willen we een school zijn waar ieder kind zich veilig voelt en waar ieder kind zichzelf mag en kan zijn.

We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Dit betekent dat we een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat proberen te scheppen waarin kinderen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen en waarin ze opgroeien tot gezonde, zelfbewuste mensen. Goed onderwijs leidt er ook toe dat kinderen oog en oor hebben voor anderen en hun omgeving.

Ook anticiperen we op maatschappelijke ontwikkelingen. We stemmen ons onderwijs af op de verschillen tussen kinderen en streven daarbij naar het hoogst haalbare voor alle kinderen, zodat zij, binnen de mogelijkheden van hun kunnen, tot optimale leerprestaties kunnen komen.

Wij realiseren dit door:

 • veel aandacht te besteden aan groepsvorming en de individuele leerling (kanjerschool);
 • onze kinderen goed te (leren) kennen en hun onderwijsbehoeften in kaart te brengen; kwaliteiten die kinderen al hebben worden gekoesterd. De aandacht gaat uit naar nog onvoldoende ontwikkelde kwaliteiten;
 • te werken vanuit een gestructureerde leeromgeving, routine, rust en regelmaat, waarbij de rol van de leerkracht cruciaal is;
 • opbrengstgericht te werken;
 • duidelijke doelen te stellen, bijvoorbeeld in onze groepsplannen;
 • een open en professionele communicatie met kinderen, ouders en elkaar;
 • een goed functionerend zorgsysteem;
 • kinderen medeverantwoordelijk te maken voor hun eigen leerproces en eigen handelen;
 • te zorgen voor een goede deskundigheidsontwikkeling van leerkrachten;
 • het samenwerkend leren te bevorderen en kinderen actief te betrekken bij het onderwijs;
 • in ons onderwijs regelmatig de verbinding met de natuur en de omgeving te leggen;

 

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep