Buitenschoolse opvang De Zevensprong

BSO De Zevensprong is gevestigd in basisschool De Zevensprong. BSO De Zevensprong biedt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving aan kinderen van 4 tot 13 jaar. Na een lange schooldag is niets fijner voor kinderen dan zich te ontspannen en te ontladen. Het is prettig dat er dan een BSO is met gekwalificeerde medewerkers die klaar staan om uw kind op te vangen en te luisteren naar de schoolverhalen. Kinderen hebben na school de mogelijkheid om zich te ontspannen in huiskamersfeer of mee te doen aan activiteiten. Ontdek, speel en beleef. Bij BSO De Zevensprong vindt u medewerkers die hier echt werk van maken

BSO De Zevensprong is geopend van maandag t/m vrijdag van 14.00 uur tot 18.30 uur.

Ook voor voorschoolse opvang en opvang tijdens studiedagen en schoolvakanties bieden wij opvangmogelijkheden aan.

 BSO De Zevensprong is een plek waar kinderen van verschillende leeftijden zich thuis voelen en waar ieder kind zichzelf kan zijn!

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Irma Cinkara via telefoonnummer 06-38766463 ofper  e-mail: irma.cinkara@smallsteps.nl

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep