Kinderdagverblijf De Zevensprong

KDV De Zevensprong is gevestigd in basisschool De Zevensprong. KDV De Zevensprong biedt een veilige, stimulerende en uitdagende omgeving aan kinderen van 0 tot 4 jaar. Wij vinden het belangrijk om de wensen t.a.v. de verzorging van uw baby met u af te stemmen. Onze medewerkers sluiten hierbij, zoveel als mogelijk is, aan bij de thuissituatie. Binnen het kinderdagverblijf vangen wij kinderen op vanaf baby tot kleuter. Door de samenwerking tussen het KDV en de school leren de kinderen de route in school al kennen en is de overstap naar de ‘grote’ school straks minder groot. Dit doen we o.a. door programma’s en thema’s op elkaar af te stemmen en de peuters op een speelse manier kennis te laten maken met de kleuters en de juffen van de kleuterklassen. Regelmatig spelen de peuters samen buiten met de kleuters, worden er gezamenlijke activiteiten gedaan en spelen de peuters even bij de kleuterklassen in de groep.Natuurlijk gaat er bij al deze activiteiten een eigen juf van het kinderdagverblijf mee

Bij KDV De Zevensprong kan uw kind in een veilige omgeving, met gekwalificeerde pedagogisch medewerkers en in een warme sfeer zich op zijn of haar eigen manier ontwikkelen!
KDV De Zevensprong is geopend van maandag t/m vridjag van 07.30 – 18.30 uur.

Voor meer informatie en tarieven kunt u contact opnemen met Irma Cinkara, locatiemanager KDV De Zevensprong, via telefoonnummer 06-38766463 of per e-mail: irma.cinkara@smallsteps.nl

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep