Vakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie  19 t/m 23 oktober 2020
Kerstvakantie 21 december 2019 t/m 1 januari 2021
Krokusvakantie 22 t/m 26 februari 2021
Goede vrijdag en Pasen 2 t/m 5 april 2021
Meivakantie 26 april t/m 7 mei 2021
Hemelvaart 13 en 14 mei 2021
Pinksteren 24 mei 2021
Zomervakantie 19 juli t/m 27 augustus 2021

Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. In 2020-2021 gaat dat om de volgende dagen:

Studiedagen: alle leerlingen vrij
vrijdag 16 oktober 2020
maandag 1 februari 2021

Studiemiddagen: alle leerlingen vrij
donderdagmiddag 1 april 2021
maandagmiddag 21 juni 2021
vrijdagmiddag 16 juli 2021

Studiedagen kleuters
vrijdag 6 november 2020
maandag 15 februari 2021

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep