Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • Jaarkalender
  • Maandelijkse e-mailnieuwsbrief
  • Ouderportaal Parnassys
  • Algemene ouderavond
  • Rapport, twee keer per jaar
  • Tienminutengesprek (september, februari en aan het eind van het schooljaar)
  • Kijkmiddagen
  • www.zevensprong.nu
  • Sociale media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leuke dingen beleven samen met hun ouders en de school. Daarom starten we na de zomervakantie altijd feestelijk met koffie, thee en limonade voor alle ouders en leerlingen. We organiseren jaarlijks een workshopavond voor ouders met interessante en actuele onderwerpen. Ook zijn ouders altijd welkom bij onze Zevensprongshows waar de kinderen zichzelf presenteren met zang, dans etc.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep