ICT

ICT is niet meer weg te denken uit onze moderne samenleving. We spelen daar op onze school op in door kinderen te laten kennismaken en vertrouwd te laten raken met de verschillende gebruiks- en communicatiemogelijkheden van ICT. Op school hebben we tablets en laptops. Daarnaast hebben we interactieve schoolborden die ook aangesloten zijn op het netwerk en het internet. Door alle leerlingen te laten werken met methode-ondersteunende software willen wij het leerrendement van de leerling verhogen. De leerlingen krijgen vooral te maken met de tablets en laptops wanneer we onderwijs op maat willen bieden en bij het maken van grote opdrachten als een werkstuk. We besteden veel aandacht aan de manier waarop we internet gebruiken. We hebben gebruikersregels opgesteld in een protocol. Wanneer een leerling zich niet houdt aan de afspraken, worden de ouders op de hoogte gesteld.
Leerlingen in de bovenbouw krijgen les over het veilig gebruik van sociale media.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep