Onderwijs op maat

Kinderen raken gemotiveerd om te leren als ze voldoende uitdaging ervaren. We geven les op drie verschillende niveaus. Kinderen die het nodig hebben, krijgen extra instructie in de groep.

Soms biedt de reguliere lesstof niet voldoende uitdaging. Dan bieden wij kinderen extra uitdagende lesstof buiten de eigen groep aan.

De intern begeleider biedt ondersteuning aan de leerkracht bij de uitvoering van onderwijs op maat in de klas. Zij is de schakel tussen de leerkracht en eventuele externe ondersteuning. Mocht hier sprake van zijn, dan overleggen wij uiteraard altijd met de ouders.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep