Aanmelden

Aanmelden en toelatingsbeleid Basisonderwijs Apeldoorn

 Voor het eerst naar de basisschool
Als uw kind bijna 3 jaar is, ontvangt u van de gemeente informatie over het aanmelden voor een basisschool en een aanmeldformulier.
Op basisscholenapeldoorn.nl vindt u een overzicht van alle basisscholen in Apeldoorn en omstreken. Om een goede schoolkeuze te kunnen maken, laten wij u graag onze school zien. Wij maken graag kennis met u en uw zoon/dochter. U kunt hiervoor contact opnemen met onze directeur op telefoonnummer 055-3604944.

Digitaal aanmelden kan ook. Dit gaat via het digitale aanmeldformulier op www.basisscholenapeldoorn.nl

Hieronder staat op welke datum het aanmeldformulier uiterlijk ingeleverd moet zijn.

Geboortedatum kind Aanmeldperiode en sluitingsdatum
1 sept t/m 31 dec 2020 t/m 29 febr. 2024
1 jan t/m 30 april 2021 t/m 11 april 2024
1 mei 2021 t/m 31 aug 2021 t/m 26 sept 2024

 

Na uw aanmelding ontvangt u per mail binnen 10 dagen een bewijs van aanmelding. Controleer de gegevens op dit bewijs. Neem direct contact op met de school als er een fout in staat.

Wanneer u uw kind ná de sluitingsdatum aanmeldt, kunt alleen nog kiezen uit de scholen die na de centrale plaatsing nog plaatsen beschikbaar hebben.

Belangrijk: Altijd (opnieuw) aanmelden!
Ook als u in het verleden uw kind al bij ons had aangemeld, is het noodzakelijk dat u het aanmeldformulier bij ons inlevert. Dit geldt ook voor kinderen die al een oudere broer of zus op onze school hebben. Zij hebben een plaatsgarantie als het aanmeldformulier op tijd is ingeleverd.

 

Een plaats op de basisschool
Het toewijzen van de plaatsen aan alle aangemelde kinderen die in dezelfde periode vier jaar worden, gebeurt op alle basisscholen van de drie besturen gelijktijdig en geautomatiseerd.

Bij de centrale plaatsing krijgt elk kind een plaats op de hoogst mogelijke school van voorkeur.
Wanneer er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle kinderen op de school van hun eerste keuze geplaatst. Wanneer een kind niet op de school van eerste voorkeur geplaatst kan worden, wordt het op basis van beschikbaarheid op de tweede, derde of volgende voorkeur geplaatst.
Pas als uw kind daarna ongeplaatst blijft, komt het in aanmerking voor een plaats op één van de niet-opgegeven voorrangsscholen. Deze staan op uw bewijs van aanmelding.

Toewijzen van de plaatsen
Het toewijzen van de plaatsen op de deelnemende scholen verloopt in de onderstaande volgorde.

Voor de school van uw 1ste voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus gaat al naar de school op het moment dat het kind 4 jaar wordt; uw kind heeft hier
een plaatsgarantie.
2. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
3. Het kind heeft geen voorrang op deze school, maar woont wel in de gemeente Apeldoorn.

Daarna worden de kinderen die niet op de 1ste voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
4. Het kind heeft een voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
5. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2de t/m 8ste voorkeur.
6. Het kind woont buiten de gemeente Apeldoorn

Definitieve inschrijving
Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind is geplaatst. In deze brief staat de uiterste inschrijfdatum waarop u aan de school kenbaar moet maken of u van deze voor uw kind gereserveerde plaats gebruik gaat maken. Zorg dat dit op tijd doet. Pas na uw bevestiging is de plaats voor uw kind definitief.

Geen aanmeldformulier?
Wanneer u geen aanmeldformulier heeft, kunt u dit vinden op de website www.basisscholenapeldoorn.nl
Ook kunt u dit formulier op onze school krijgen. Neem in dit geval altijd een adresbewijs mee, zodat wij het adres van uw kind kunnen controleren.

Meer informatie over onze school
Kijk voor meer informatie over onze school op onze website.

Wilt u nader kennismaken met onze school?
Graag ontvangen wij u voor een nadere kennismaking. Neem contact met ons op tel. 055-3604944/ stuur een mail naar administratie@zevensprong.nu
Twee keer per jaar wordt er een open dag gehouden waarop u welkom bent een kijkje te komen nemen.

Informatie over het toelatingsbeleid
Op www.basisscholenapeldoorn.nl is alle informatie over het toelatingsbeleid te vinden.
Met vragen over het toelatingsbeleid kunt u terecht bij de helpdesk:
E: helpdesk@basisscholenapeldoorn.nl
T: 055 – 206 2299

Zij-instromers vallen niet onder het nieuwe aannamebeleid.

Wij hebben ruimte voor jonge kinderen die 4 jaar worden (vanaf geboorte jaar 2020 en jonger) en voor enkele zij-instromers. Hieronder volgt een overzicht van de groepen in schooljaar 2023-2024 en het aantal beschikbare plekken per jaargroep.

Groep 1: Geen plek

Groep 2: Geen plek

Groep 3: Geen plek

Groep 4: Geen plek

Groep 5: Geen plek

Groep 6: Er is nog plek voor 4 kinderen

Groep 7: Er is nog plek voor 2 kinderen

Groep 8: Geen plek

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep