Beeldcoaching

Op onze scholen proberen wij op tal van manieren onze kwaliteit te bewaken en te vergroten. Kwaliteit valt of staat met de vaardigheden van onze leerkrachten. Zij zijn de belangrijkste factor als het er om gaat onze doelen te bereiken.

Om de kwaliteit van onze leerkrachten te kunnen vergroten en waarborgen maken wij gebruik van didactisch beeldcoaching. Het is een krachtig kwaliteitsinstrument. Maar wat is dat en hoe zetten wij dat in? In onderstaand document leest u meer over beeldcoaching.

Beeldcoaching

 

 

 

 

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep