Identiteit

De Zevensprong is een katholieke school. Bij ons op school zitten kinderen met verschillende achtergronden. Op De Zevensprong is veel aandacht voor de manier waarop we met elkaar omgaan. Zo leren we de kinderen te delen, elkaar te helpen en tevreden te zijn. We vinden het ook belangrijk dat kinderen kennismaken met de verhalen uit de Bijbel. Dit doen we door gebruik te maken van kleurrijke kinderverhalen en prentenboeken.
Daarnaast is er elke dag ruimte voor rust en bezinning, bijvoorbeeld door naar een gedichtje te luisteren. Op De Zevensprong is iedereen welkom ongeacht religie en achtergrond.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep