Kinderdagverblijf De Zevensprong

Kinderopvang Partou (KDV en VSO/BSO)

Samen spelen prikkelt de fantasie en stimuleert je kind om zijn talenten te ontdekken. We zorgen ervoor dat elk kind zich gezien voelt. Je kind krijgt een plek in de groep waar hij volledig tot zijn recht komt en met vrienden kan spelen. Ontdek de opvang van Partou en schrijf je kind in.

Kinderdagverblijf Pythagorasstraat 384: https://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/kinderdagverblijf-pythagorasstraat-384

Buitenschoolse opvang Pythagorasstraat 384; https://www.partou.nl/kinderopvang/apeldoorn/bso-pythagorasstraat-384

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep