Luizencontrole

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen, kan een besmetting gemakkelijk van de een naar de ander overgebracht worden. De school is ongewild zo’n plaats.

We gaan preventief én actief dit probleem te lijf met onze luizencontroles. Iedere woensdag na de vakantie controleert een groep vrijwillige ouders de haren van al onze kinderen. Om deze controle voor de werkgroep te vergemakkelijken, willen wij u verzoeken op die dag een ‘creatief’ kapsel, zoals veel vlechtwerk, gel, strikjes of knipjes, bij uw kind te vermijden.

Als er hoofdluis bij uw kind geconstateerd wordt, neemt de leerkracht van uw kind contact op met u, zodat u maatregelen kunt nemen. Er komen dan luizenzakken te hangen aan de kapstok, waar de jassen ingaan. Na twee weken is er een na-controle en dan hopen we dat de groep luisvrij is. De zakken gaan dan op school in de vriezer en worden daar bewaard.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de GGD in Apeldoorn of bij juf Kimberley.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep