Contact met thuis

Opvoeden gebeurt niet alleen thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

  • Jaarkalender
  • Maandelijkse nieuwsbrief
  • Parro app
  • Ouderportaal Parnassys
  • Rapport, twee keer per jaar
  • Tien-minutengesprekken
  • Kijkmiddagen
  • Website
  • Sociale media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep