locatie weergave
schoolgids
onze resultaten

"De Zevensprong is... zeven dikke duimen!"

- Koen

"Het is superleuk om met je klasgenoten samen te werken."

- Mariam

"De geweldigste en allerleukste school!"

- Puck

"Het allerleukste vind ik 'circuit'. Je mag dan verschillende onderdelen doen. Iedere drie weken heb je iets anders."

- Khuluud

"Als je iets niet snapt, word je gelijk geholpen."

- Ania

"De Zevensprong is cool!"

- Kyan

"Alle juffen en meesters zijn lief."

- Aaron

"Met gym zijn er altijd weer spannende en leuke toestellen."

- Indy

"Bij de eerste rekenles over breuken gebruikten we pannenkoeken! "

- Stefanie

"De Zevensprong is de leukste school die er is!"

- Kai
Ga naar de informatie pagina
of bel (055) 360 49 44

Zo kan het zijn

Maud zwaait nog een keer naar papa en mama. De eerste dag in groep 1. Een spannende dag voor Maud en haar ouders. Een beetje onzeker kijkt Maud naar de juf. Juf geeft Maud een hand en koppelt haar aan Daan. Daan zit al langer in groep 1. Hij heeft gisteren een puppy gekregen. Enthousiast vertelt Daan hoe het hondje achter vogeltjes aan rent in het park.

Na het kringgesprek leest de juf voor uit Dribbel. De kinderen dromen lekker weg bij de verhalen over deze lieve hond. Daarna is het tijd voor de kinderen om zelf aan de slag te gaan. Daan helpt Maud bij het planbord. Maud kiest voor de poppenhoek en Daan gaat aan het werk in de schrijfhoek.

Na het eten en drinken spelen Maud en Daan samen buiten in de zandbak. Om 14.00 uur komt haar moeder Maud ophalen.

Kanjertraining

Kinderen komen pas tot leren als zij zich prettig en veilig voelen. Aan het begin van ieder schooljaar werken wij daarom extra hard aan groepsvorming. Ook krijgen alle leerlingen ‘Kanjertraining’. Die wordt gegeven door de eigen groepsleerkracht die hier speciaal voor opgeleid is. Het doel van deze training is dat elk kind leert op een goede manier om te gaan met zichzelf en met anderen. Kinderen leren positief over zichzelf te denken en over anderen en dat komt uiteindelijk de schoolprestaties ten goede.

Techniek

Techniekles is al jaren vast onderdeel van ons lesprogramma. In de onder-, midden- en bovenbouw werken we met ‘Techniektorens’. Deze zitten boordevol interessante en uitdagende opdrachten, waarbij kinderen leren werken met verschillende materialen, zoals hout en metaal. De technieklessen worden verzorgd door onze eigen techniekcoach, een vrijwilliger met een technische achtergrond. Ieder jaar doen we mee aan het nationale Techniek Toernooi, waar kinderen kunnen laten zien wat ze geleerd hebben. We hebben al meerdere jaren de hoofdprijs mee naar huis genomen!

Taal- en leesonderwijs op maat

Een goede beheersing van de Nederlandse taal is de basis voor alle vakken op school. Daarom besteden wij veel tijd aan ons taal- en leesonderwijs. We vinden het belangrijk dat kinderen plezier krijgen in deze vaardigheden. Een voorwaarde daarvoor is dat uw kind werkt op zijn eigen niveau en in zijn eigen tempo. Daarom bieden wij deze lessen, net als ons rekenonderwijs, aan op drie niveaus.

ICT

De mogelijkheden van ICT in het onderwijs worden steeds groter en interessanter. Daarom willen we al onze leerlingen vertrouwd maken met ICT. Dat begint al bij de allerjongste leerlingen. Zij doen bijvoorbeeld spelletjes op de computer, waardoor zij spelenderwijs de letters en cijfers leren kennen. In de hogere groepen leren kinderen informatie op te zoeken op internet en maken zij presentaties in PowerPoint en Prezi. Verder beschikt onze school over twee IBM KidSmart-computers, speciaal bestemd voor drie- tot zevenjarigen. Dankzij de speciale software op deze computers kunnen zij hun taal- en communicatievaardigheden verder ontwikkelen.

Even voorstellen…

"We doen er alles aan uw kind een fijne schooltijd te geven. Er wordt hard gewerkt, maar er is ook veel ruimte voor plezier." Nicole Schreurs, leerkracht
"Ieder kind is uniek. Ons streven is om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de behoeften van het kind, zowel op leergebied als sociaal-emotioneel. Goed contact tussen kind, leerkracht en ouders is hierbij essentieel." Esther Warnaar, intern begeleider

Dit vinden wij belangrijk

Uw kind een fijne en zo leerzaam mogelijke basisschooltijd bieden, dat is onze missie. Om dat te bereiken is ons onderwijs zo opgebouwd dat:

 • kinderen zich bewust worden van hun kwaliteiten en hoe zij deze in kunnen zetten voor een goede samenleving
 • leerkrachten een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat scheppen door duidelijkheid, rust
  en structuur te bieden
 • we voornamelijk leerkracht gestuurd onderwijs verzorgen
 • kinderen op hun eigen niveau les krijgen
 • kinderen respect hebben voor verschillen tussen mensen
 • kinderen extra ondersteuning krijgen als dat nodig is
 • de school gemotiveerde leerkrachten heeft die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling

 

Ik heb nog een vraag.
Hoe zit het met
vraag

Voor de allereerste lesdag komt uw kind een aantal dagdelen wennen in de nieuwe klas. Op de eerste wendag staat een eigen stoeltje klaar en verwelkomen de andere leerlingen uw kind in de kring. We besteden veel aandacht aan het creëren van een veilige sfeer. Pas als kinderen zich op hun gemak voelen, staan zij open voor alle indrukken die ze tijdens een schooldag opdoen. We nemen uw kind bij de hand en ontdekken samen de klas.

doorvragen per mail

 

Herfstvakantie  16 t/m 20 oktober 2023
Kerstvakantie 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari 2024
Goede vrijdag en Pasen 29 maart t/m 1 april 2024
Meivakantie 29 april t/m 10 mei 2024 (incl. Hemelvaart)
Pinksteren 20 mei 2024
Zomervakantie 15 juli t/m 23 augustus 2024

Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. In 2023-2024 gaat het om de volgende dagen:
Vrijdag 13 oktober 2023
Maandag 13 november 2023
Woensdag 14 februari 2024
Donderdag 14 maart 2024
Dinsdag 18 juni 2024
Vrijdag 12 juli 2024 alle leerlingen om 12.00 uur vrij

 

doorvragen per mail

Opvoeden gebeurt thuis, maar ook op school waar uw kind een groot gedeelte van de dag doorbrengt. Daarom hechten wij er veel waarde aan dat school en ouders elkaar ondersteunen en informeren. U bent na schooltijd altijd welkom om te komen praten over uw kind. Als u wat langer wilt praten, maken we een afspraak.

Verder informeren wij u op de volgende manieren:

 • Jaarkalender
 • Tweewekelijkse e-mail-nieuwsbrief
 • Huisbezoek
 • Ouderavond
 • Rapport, twee keer per jaar
 • Tienminutengesprek, in november, februari en aan het eind van het schooljaar
 • Kijkmiddagen, vier keer per jaar
 • Klassenouders
 • www.zevensprong.nu
 • Sociale media, u kunt ons volgen op Facebook en Twitter

Daarnaast vinden we het belangrijk dat onze leerlingen leuke dingen beleven samen met hun ouders en de school. Daarom starten we na de zomervakantie altijd feestelijk met koffie, thee en limonade voor alle ouders en leerlingen.

doorvragen per mail

groep 1 t/m 8

dag ochtend
maandag 8.30 – 14.00 uur
dinsdag 8.30 – 14.00 uur
woensdag 8.30 – 14.00 uur
donderdag 8.30 – 14.00 uur
vrijdag 8.30 – 14.00 uur

 

doorvragen per mail
agenda

Er zijn op dit moment geen aankomende agendapunten

Meer agendapunten

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep