Visie

De Zevensprong is een katholieke basisschool. Wij staan open voor iedereen die het katholieke geloof respecteert.

Onze school staat voor de opdracht ervoor te zorgen dat onze leerlingen zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen in een snel veranderende wereld. Ze worden zich bewust van hun eigen kwaliteiten en hoe zij deze in kunnen zetten voor een goede samenleving.

We vinden het belangrijk dat leerlingen met plezier en een veilig gevoel naar school gaan. Dit betekent dat we een zo goed mogelijk pedagogisch klimaat scheppen door duidelijkheid, rust en structuur te bieden. We stimuleren leerlingen zichzelf beter te leren kennen en zich bewust te zijn van de gevolgen van hun gedrag en de keuzes die ze maken. Dit doen we door veel aandacht te besteden aan groepsvorming en de individuele leerlingen middels Kanjertraining.

In ons onderwijs richten we ons op de zone van de naaste ontwikkeling door goed te kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. We zorgen voor samenwerking tussen leerlingen en verbinding met de omgeving van de school. Over het algemeen geven we leerkrachtgestuurd onderwijs waarbij de leerkracht instructie geeft. Ons streven is om leerlingen meer eigenaarschap te geven over hun eigen leerproces.

De goede samenwerking tussen school, ouder en kind vinden wij van essentieel belang. School en ouders hebben elkaar nodig om tot succesvol onderwijs te komen. Goede communicatie tussen school en ouders doet sociaal emotioneel functioneren, de werkhouding en de schoolprestaties van leerlingen toenemen.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep