Vakanties en vrije dagen

 

Herfstvakantie  18 t/m 22 oktober 2021
Kerstvakantie 27 december 2021 t/m 7 januari 2022
Krokusvakantie 28 februari t/m 4 maart 2022
Goede vrijdag en Pasen 15 t/m 18 april 2022
Meivakantie 25 april t/m 6 mei 2022
Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
Pinksteren 6 juni 2022
Zomervakantie 11 juli t/m 19 augustus 2022

Tijdens studiedagen is uw ook kind ook vrij. In 2021-2022 gaat dat om de volgende dagen:

Studiedagen: alle leerlingen vrij
vrijdag 15 oktober 2021
maandag 14 februari 2022
donderdag 17 maart 2022
dinsdag 14 juni 2022

Studiemiddag: alle leerlingen vrij om 12.00u
vrijdagmiddag 8 juli 2022

Studiedag kleuters
maandag 15 november 2021

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep