Verlof aanvragen

Verlof kunt u twee weken van tevoren aanvragen bij de directeur van de school (calamiteiten uitgezonderd). Als een leerling zonder toestemming afwezig is, zal de directeur dit melden bij de leerplichtambtenaar.

Een aanvraagformulier kunt u bij de directeur van de school halen. In het hoofdstuk ‘Lestijden, vakanties, verlof’ in onze schoolgids leest u meer over het aanvragen van verlof.

Pythagorasstraat 384
7323 HW Apeldoorn

telefoon:
(055) 360 49 44

e-mail:
directie@zevensprong.nu

Deze school maakt deel uit van veluws onderwijsgroep